Označení bio je používáno pro jakékoliv suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které pochází z ekologického hospodářství. Podmínky pro ekologické zemědělství jsou určené zákonem a produkty, které splní specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost, jsou označovány jako bio a vlastní platný certifikát o svém bio původu.

Co je vlastně bio?

Bio produkty jsou pěstovány bez použití umělých hnojiv a škodlivých chemických postřiků. Tyto výrobky neobsahují geneticky modifikované organismy ani jiné suroviny vyrobené na bázi GMO. Podle evropské legislativy jsou biopotraviny v rámci EU označené logem a složení výrobku musí být doplněno informacemi o původu použitých surovin (EU/mimo EU). Podle českých zákonů musí být každá bio potravina označena nejen slovem BIO nebo souslovím produkt ekologického zemědělství, ale také opatřena grafickým znakem a kódem kontrolní organizace.

Místo výrazu bio bývá často používáno některé ze synonym: biologický, organický, ekologický, případně se používá pouze označování předponou bio nebo eko. Pouze certifikované produkty můžou být takto označeny.

Označení bio ovšem automaticky neznamená, že je produkt kvalitnější nebo hodnotnější než jeho běžná ne-bio alternativa. Toto označení pouze ukazuje, že potravina byla vypěstována v souladu se zásadami ekologického zemědělství nebo že na výrobu produktu byly použity suroviny z ekologického zemědělství.

Kam dál?